180628 Cor Visser Berltsumer runtsje 2Een verslag van de Wielerronde van Berlikum, waar Cor Visser beslag legt op de groene leiderstrui en een tweede plaats.

 

De posters van It Berltsumer Rûntsje roepen herinneringen op aan de tijd van Joop Zoetemelk. Het geluid van de bel voor de zweefmolen past bij het aloude beeld van de kermiskoers. Het zijn echter geen worstenhelmen en stalen rossen, maar flitsende helmen en dito racers waarop de amateurs uit het noorden over het bochtige parcours rijden en het publiek op de banken krijgt. Met aan het einde geen envelop met guldens en rijksdaalders maar een heuse plasmatelevisie voor de winnaar.

 

Veertien renners van Otto Ebbens halen een nummer op in de kantine van de plaatselijk vv. Sommigen pakken nog even krentenbol van Bakker Wijnsma mee, voordat de speldjes worden vastgemaakt en er kan worden ingefietst. ,,Gelukkig regent het niet.” Met herinneringen aan de schijnbare heroïsche editie van vorig jaar, spreken de renners elkaar moet in. Een lokaal talent van de voetbalclub geeft een flinke slinger aan de bel, waarna het peloton zich in gang trekt.

 

Meteen is duidelijk wat de ambities van de Otto’s zijn. Het gros draait de benen actief mee in de voorzijde het peloton, zoekend naar de juiste plek voor een aanval of het nodige beulswerk. Cor Visser laat vrij snel zien dat op hem geen maat staat als het om de leidersprijs gaat. Vrijwel iedere ronde zit hij vooraan om een punt te pakken. Onbedreigd zal hij met een overtuigende voorsprong de groene leiderstrui in de wacht slepen.

 

180628 Cor Visser Berltsumer runtsjeJasper Witteveen plaatst een eerste serieuze aanval. In z’n eentje rijdt hij bij het peloton weg. Hij krijgt niemand in z’n wiel en weet dat de poging weinig kans van slagen heeft. Toch toont hij zijn goede vorm. Later in de wedstrijd probeert hij het nogmaals, maar ook nu vertrekt hij solo en wordt het een onmogelijke exercitie. Jan Durk Canrinus heeft precies hetzelfde huzarenstukje in gedachten. Naast het feit dat de Hallumer zich regelmatig aan kop van de groep nestelt, probeert ook hij vooruit te blijven. Maar ook Canrinus vindt geen metgezellen, die samen een ontsnapping tot een goed einde willen brengen.

 

Cor Visser blijft ondertussen ontzettend actief. Niet alleen voor de punten, want de sprintjes voor de leidersprijs monden zo nu en dan uit in een kopgroep. Toch blijven ook sterke mannen als Arjen Bos, een overactieve Hylke Wijnsma, Bas Rijs en Rein Schiphof niet uit de greep van het peloton. Aanvallen worden keer op keer onschadelijk gemaakt. Zelfs onze Joakim Zuidema krijgt het niet voor elkaar. Een aantal keren probeert de Dokkumer weg te komen. Tevergeefs, dus verkiest hij een dienende rol. Nog even leek het er op dat de EHBO een streep door de finale van de veelwinnaar zou zetten, maar onverschrokken fietste hij met een bloedende knie door. Met nog een tiental rondes te gaan ontstond er in een bocht namelijk een valpartij in de voorzijde van het peloton. Zuidema bleef staan, maar raakte wel het hekwerk.

 

Een eindsprint moet bepalen wie het It Berltsumer Rûntsje op zijn naam schrijft. Gezien de vorm in deze wedstrijd steekt Cor Visser zijn vinger op. Het is echter een Noord-Hollander die iedereen te snel af is. De Mûneiner van Otto Ebbens wordt tweede en kan met opgeheven hoofd het podium betreden. Helaas gaat de plasma-teevee wel aan zijn neus voorbij. Gelukkig liggen er nog voldoende krentenbollen in de voetbalkantine om het leed enigszins te verzachten.

 

Uitslag Otto Ebbens-renners:
2. Cor Visser
8. Jasper Witteveen
13. Mark Gjaltema
18. Martin de Vries
19. Jan Durk Canrinus
22. Paul Veldhuis
23. Sjoerd Bakker
31. Joakim Zuidema
35. Harold Piersma
38. Dirk Jan Velllinga
43. Richard van der Molen
44. Sjoerd van der Meij
DNF Gerard Wijma
DNF David Westra